سردار شهید در مورد پیگیری امور و شرح حالی از رژیم بعث عراق در دوران هشت سال دفاع مقدس را بیان می کنند.

صوت تشییع پیکر سردار شهید محمود کاوه