من تمام صحنه ی وداع کاوه در شب عملیات «کربلای ۲» یادم هست. در سنگر قرارگاه تاکتیکی بودیم که آماده رفتن به خط مقدم شد. چندین نفر از جمله سردار منصوری و مجید ایافت جلویش را گرفتند تا مانع رفتنش بشوند. حتی مجید ایافت با تهدید گفت :‌اسلحه می کشم، نمی گذارم بروی؛ اما کاوه با اصرار گفت : این صلاح امام زمان (عج)، امام رضا (ع) و حضرت امام است که من باید بروم. رفت و این آخرین دیدار دوستان و همرزمانش با کاوه بود.