بزرگترین خواسته هایتان را از حضرت رقیه بخواهید

یادم هست که سردار قاجاریان ارادت خاصی به حضرت رقیه بنت الحسین (ع) داشت. می گفت بزرگترین خواسته ها و آرزوهایتان را از خانم رقیه بخواهید. اصلا به بزرگی آرزو یا کوچکی و کم سن و سالی این خانم نگاه نکنید. علاقه و ارادت بسیار زیاد و خاصی به حضرت زینب (س) داشت و از مظلومیت حرم آن بانوی بزرگ با سوز دل زیادی صحبت می کرد.