هیچ‌کس برای من شهید شوشتری نمی‌شود

روزی در ماه شعبان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منزل ما تشریف آوردند. در آن دیدار آقا فرمودند: «بعد از جنگ خیلی‌ها به حاشیه رفتند، اما شهید شوشتری همچنان که بودند، ماندند.» ایشان در ادامه فرمودند: «هیچ‌کس برای من شهید شوشتری نمی‌شود.» عکسی از شهید را در دستشان گرفته بودند که مربوط به دورانی بود که از دست حضرت آقا درجه گرفته و ایشان پیشانی شهید را بوسیده بودند. حضرت آقا خطاب به فرزندانم فرمودند؛ «فکر نکنید محاسن سفید پدرتان از سن و سال ایشان است، محاسن ایشان در این اواخر سفید شده است، وقتی مستضعفین را می‌دیدند، وقتی مشکلات را می‌دیدند.»

طیبه درری(همسر سردار شهید نورعلی شوشتری)