شفاعت امام خمینی(ره)

روزی یکی از زیباترین خاطراتش را از عملیات مرصاد برایم این‌گونه تعریف کرد: «وقتی عملیات با موفقیت به اتمام رسید. مرحوم حاج سیداحمد خمینی با دفتر امام تماس گرفت و به ایشان اطلاع داد که عملیات با موفقیت تمام شده و دشمن منهدم شده است. نیروها هم در حال برگشتن به عقب هستند. صدای امام خمینی (ره) را از پشت تلفن شنیدم که فرمودند: «اگر قابل باشم، در روز قیامت شوشتری را قطعا شفاعت می‌کنم.» شهید با گریه و اشک این‌ خاطره را برایم تعریف کرد.

طیبه درری(همسر سردار شهید نورعلی شوشتری)