یادداشت‌‌های پدر

پدرم بسیار اهل مطالعه بود و کتاب‌های فراوانی برای ما به یادگار گذاشته ‌است. همیشه کنار سجاده‌ا‌ش یک جلد قرآن، مفاتیح و دیوان حافظ بود. وقتی مطالعه می‌کرد، در کنار صفحات کتاب یادداشت می‌نوشت. یک جور نکته‌برداری و حاشیه‌نویسی بود. هر کتابی را که الان باز می‌کنیم، در هر گوشه آن نکته‌ای، دست‌خطی و یادداشتی از پدر را می‌بینیم که مانند یک وصیت‌نامه ما را در مشکلات یاری می‌کند.

زهرا شوشتری(فرزند شهید)