علت حضور مداوم شهید عاصمی در جبهه ­ها

به او می­ گفتم: علی­ جان! تو در جنوب و غرب و خلیج ­فارس هستی، این همه زحمت و تلاش تر را خسته نمی­ کند؟ گفت:« خسته می­ شوم اما جور کسانی را می­ کشم که به جبهه نمی­ آیند و در خانه ­هایشان نق می ­زنند. اگر آنهایی که توانایی دارند بیایند که این اندازه جبهه به من نمی­ رسد.»