خاطره ای از مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنگرانی درباره ی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنگرانی می فرمایند: شهادت ایشان، اثر آن خدماتی است که در جبهه ها کرد که هیچ گاه فراموش نمی شود. این شهادت به تمام معنا شهادت در راه اسلام و انقلاب بود و هیچ شائبه ی مسائل شخصی در آن راه نداشت.

خاطره ای از مرحوم حضرت آیت الله مشکینی درباره ی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

حضرت آیت الله مشکینی می فرمایند: با ایشان، از قبل رفت و آمد داشتم و ارادت داشتم. در او آثار ایمان و شجاعت می دیدم. گاهی می آمدند اینجا. می گفتم:«کجا می خواهید بروید؟» می گفت:«می خواهم خدمت آقای بهاءالدینی برسم-که از بزرگان اوتاد حوزه بود-» می فهمیدم که روحیه ی ایشان روحیه ی بسیار بزرگی است. لقمان به فرزندش وصیت می کند برو علما را پیدا کن و در حضورشان بنشین. صیاد این را عمل می کرد.

خاطره ای از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند: من با ایشان آشنا بودم و مکرر زیارتشان کرده بودم. سه چیز در او خیلی ممتاز بود، او شجاعت که از هیچ چیز نمی ترسید؛ حوادث را هم که نقل می کرد، خم به ابرو نمی آورد. دوم خلوص نیت که اخلاص او در حد یک روحانی بالا بود. سوم فوق العاده متواضع بود. با این همه خدمات، به عقیده ی من، الان هم اگر زنده شود، باز همان تواضع خود را دارد.