ششم اسفند ۱۳۳۴، در شهرستان مشهد به دنيا آمد. پدرش محمدابراهيم، ميوه و تره‌بار فروش بود و مادرش محترم نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سال ۱۳۵۵ ازدواج کرد و صاحب يک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت معاون فرمانده تيپ در جزيره مجنون بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيد. مزار او در بهشت رضاي زادگاهش واقع است.

فرازي از وصيت نامه شهيد

ما هر چه خون بدهيم انقلابمان پايدارتر مي شود.

به هيچ وجه سرمايه داران را به منزل و يا سر قبرم راه ندهيد و به آنها بگوييد که حسن ضد شما وحامي ضعفا بوده است.

و بدانيد که عاقبت شما نابودي است بدانيد که من و امثال من هميشه آماده شهادت هستيم چه در اينجا و به خنجر منافقان و چه در جبهه به دست صداميان.