سخنرانی سردار شهید محمود کاوه پیرامون تشکیل گردان کربلا و حس رضایت مندی از وجود چنین گردانی در جبهه حق علیه باطل