خاطره گروه توریست خارجی از تبحر شهید طرحچی

روزی با مربیگری و هدایت محمد طرحچی به «علم کوه» رفته بودیم و از صخره‌ای سنگی بالا می‌رفتیم. یک گروه خارجی هم برای سنگ نوردی به «علم کوه» آمده بودند. من می‌دیدم آن‌ها برای برنامه‌های خودشان از کارهای آقای طرحچی Read More

خاطره ای از اخلاص شهید طرحچی

شهید بزرگوار، حسین ناجیان همرزم و هم‌سنگر شهید طرحچی در این رابطه می‌فرمایند: “شخصیت سیاسی محمد در دوران دانشگاه شکل گرفت.” محمد که از هوش سرشاری برخوردار بود، هوش خودش را در اختیار مکتبش گذاشت وی از سالهای ورود به Read More