خاطره از شور و شوق رزمندگان درعملیات میمک(شهید عبدالحسین برونسی)

در چادرهای منطقه رحمانیه نشسته بودیم. بسیجی‌ها ساک‌ها را بسته و چادرها را جمع کرده بودند. اتوبوس‌ها آمدند و همه نیروها آماده رفتن شدند. در همین حین، حکم عملیات به لشکر ابلاغ شد. فرماندهان تشکیل جلسه دادند و برای نگه Read More

خاطره از ارادت خاص سردار شهید محسن قاجاریان به روضه حضرت زهرا (س)

پدرم به حضرت زهرا (س) علاقه شدیدی داشت پدرم بارها به جانشین خود و نیروهایی که هم‌رزم او در سوریه بودند، گفته بود که «دعا کنید عاقبت ما به شهادت ختم شود». وی در ادامه با تأکید بر اینکه سردار Read More

خاطره از تاکید سردار شهید محسن قاجاریان بر رسیدگی به خانواده

با آن همه قاطعیت و صلابت وقتی پشت تلفن با همسر و فرزندانش صحبت می کرد بی‌نهایت آرام و مهربان بود. همیشه تاکید داشت به خانواده و فرزندانتان خیلی رسیدگی کنید. وقتی برای ماموریت تامین سفر رهبر عزیزمان جلسه هماهنگی Read More

خاطره از گریه سردار شهید محسن قاجاریان برای سردار شهید شوشتری

وقتی به افتخار ترفیع درجه سرتیپی نائل شد و شورای تیپ با گارد تشریفات جلوی ساختمان فرماندهی به خط شده بودیم و حاج آقا چهکندی نژاد برای شادی روح سردار شوشتری صلوات فرستاد سردار با همکاران دست می داد و Read More

خاطره از ارادت سردار شهید محسن قاجاریان به حضرت رقیه (س)

بزرگترین خواسته هایتان را از حضرت رقیه بخواهید یادم هست که سردار قاجاریان ارادت خاصی به حضرت رقیه بنت الحسین (ع) داشت. می گفت بزرگترین خواسته ها و آرزوهایتان را از خانم رقیه بخواهید. اصلا به بزرگی آرزو یا کوچکی Read More

خاطره از رشادت شهید دکتر چمران و شهید بابا محمد رستمی رهورد

گوینده :عباس نعلبندان صالح در منطقة غرب روزی در محل بستان نشسته بودیم و مشغول خوردن غذا بودیم که دکتر چمران با هلی کوپتر آمدند و برای ما استامبولی آورد. دکتر چمران هم آنجا مستقر بود. ساعت ۱۱/۵ شب دشمن Read More